Koncepcja


koncepcjaIdeą warsztatów i spektakli jest stworzenie projektów które są zarówno edukacyjne, interesujące i zachęcające odbiorców do interakcji.

Nasze projekty integrują nauczanie języka angielskiego z kulturą, sztuką, literaturą, mediami, rozrywką. Myślą przewodnią naszych prowadzących jest nauka poprzez zabawę.

Poprzez bliski kontakt z native speakers języka angielskiego oraz ekspertami z różnych dziedzin, zachęcamy młodzież do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują w uczniach chęć do indywidualnej pracy nas swoimi zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego. Zapraszając nauczycieli, uczniów oraz studentów na pozalekcyjne zajęcia edukacyjne mamy na myśli rozwijanie wrażliwości i przedsiębiorczości, oraz dostarczanie nowych doznań artystycznych i ciekawych doświadczeń, które będą i rozrywką i nauką.

W naszym programie posiadamy szeroką gamę warsztatów, wykładów, szkoleń i spektakli, o przeróżnej tematyce, na przykład kulturowej (Africa Today, USA and Canada, Famous Brits), czy też społecznościowej ( Multiculturalism and Diversity, Civil Liberties). Warsztaty muzyczne, taneczne i zabawowe. Jesteśmy w stanie zorganizować ciekawe zajęcia i dla najmłodszych (8-10lat) i dla starszych (16-20lat). Zapraszamy do uczestnictwa zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych jak i studentów.

Każdy pojedynczy projekt obejmuje ponad 20 godzin pracy dydaktycznej z uczniami, składa się z następujących etapów:

Przygotowanie do warsztatu/wykładu/spektaklu:

 • praca na lekcjach na podstawie materiałów specjalnie ku temu przygotowanych
 • praca nad słownictwem przygotowującym do danego wydarzenia
 • zapoznanie się z dodatkowymi materiałami, jak na przykład fragmenty sztuk na podstawie których są tworzone spektakle

Uczestnictwo w wydarzeniu:

 • uważne podążanie za tematem danego wydarzenia
 • aktywny udział w elementach interaktywnych, takich jak na przykład: dyskusja, taniec, krótkie scenki z podziałem na role, gry i zabawy

Po wydarzeniu:

 • praca na lekcjach w szkole na podstawie materiałów specjalnie ku temu przygotowanych, takich jak: quizy, testy.
 • sprawdzenie zrozumienia danego tematu
 • dyskusja prowadzona przez nauczyciela na temat poruszony w danym projekcie
 • czytanie twórczości autorów o których była mowa podczas wydarzenia
 • oglądanie ekranizacji dzieł przedstawionych w spektaklach
 • wspólne odszukiwanie innych ciekawostek na dany temat poruszony w wydarzeniu
 • praca domowa na podstawie danego tematu
 • prezentacja indywidualnych pomysłów uczniów jak można dany temat rozwinąć,
 • jak oni go zinterpretowali
 • wyrażenie własnej opinii na kontrowersyjne tematy

Komentowanie jest wyłączone.