Rachunki


Zapraszamy do kontaktu na adres naukabezgranic@gmail.pl jeśli są Państwu potrzebne rachunki dla sponsorów: pro-forma przed wydarzeniem, lub rachunki dla sponsorów po wydarzeniu. Mamy obowiązek wystawić rachunek, jeśli jest potrzebny, do 7 dni od daty wydarzenia.

W przypadku gdy płatności są dokonywane indywidualnie przez uczniów istnieje możliwość wystawienia potwierdzenia płatności:

Komentowanie jest wyłączone.