Queen’s English, Street English: Vowel Shift by Nick Clowes


Komentowanie jest wyłączone.